ยินดีต้อนรับเข้าสู่

Peeraphat Group
พีรพัฒน์ กรุ๊ป

กลุ่มธุรกิจในเครือด้านการผลิตเสื้อผ้าแบบครบวงจร มีโรงงานผลิตมาตรฐานส่งออกต่างประเทศเยอรมัน ออสเตรเลีย และอเมริกา มีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ QUBE ที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านงานผลิตเสื้อผ้าโดยคุณ พีรพัฒน์ อินทร

Our Services


About Us

เกี่ยวกับเรา

Peeraphat.com คือเว็ปไซด์ในกลุ่มธุรกิจในเครือด้านการผลิตเสื้อผ้าแบบครบวงจร ที่มีโรงงานผลิตมาตรฐานส่งออกต่างประเทศเยอรมัน ออสเตรเลีย และอเมริกา
มีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ QUBE ที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
อีกทั้งเรายังก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การฝึกอบรมด้านงานผลิตเสื้อผ้า เพื่อสร้างแรงงานในกลุ่มธุรกิจให้บุคคลทั่วไปมีโอกาสสร้างอาชีพ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งหมดนี้ภายใต้การกำกับดูแลโดย คุณพีรพัฒน์ อินทร ที่มีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นพัฒนากลุ่มงานอาชีพนี้ให้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป

  • โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออก Royal Asia Garment
  • ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านงานตัดเย็บเสื้อผ้า Garment Training Center
  • ร้านจำหน่ายผ้าและวัตถุดิบงานช่างเย็บ Fabric House
  • ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ภายใต้แบรนด์ QUBE